Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Nereye Başvurulur?

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Nereye Başvurulur?

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Nereye Başvurulur?

Yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları (SYDV) tarafından yürütülen sosyal yardımlardandır. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla verilmektedir.

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Başvuru Yeri

Yaşlı ve engelli aylıkları için başvurular, kişinin ikamet ettiği yerdeki SYDV'ye yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Başvuru formu
  • Dilekçe
  • Mal bildirim beyanı
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Sağlık kurulu raporu (engelli aylığı için)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

Yaşlı ve Engelli Maaşı, Aylığı için Başvuru Formu

Başvuru formu, SYDV'nin internet sitesinden veya vakıftan temin edilebilir. Başvuru formunda, başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ikamet adresi, iletişim bilgileri, gelir durumu, aile bilgileri ve başvurmak istediği yardım türü gibi bilgiler yer almaktadır.

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Dilekçe

Dilekçe, başvuru sahibi tarafından serbestçe yazılabilir. Dilekçede, başvuru sahibinin yaşlı veya engelli olduğu, ihtiyaç sahibi olduğu ve başvuru yapmak istediği yardım türü belirtilmelidir.

Yaşlı ve Engelli Maaşı, Aylığı için Mal Bildirim Beyanı

Mal bildirim beyanı, kişinin gelir durumunu gösteren bir belgedir. Mal bildirim beyanında, başvuru sahibinin aylık geliri, taşınmaz malları, menkul malları ve diğer gelirleri gibi bilgiler yer almaktadır.

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, kişinin aile bilgilerini gösteren bir belgedir. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ikamet adresi, aile ilişkileri ve varsa evlilik bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır.

Yaşlı ve Engelli Maaşı, Aylığı için Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık kurulu raporu, engel oranını gösteren bir belgedir. Engelli aylığı için başvuru yapacakların, engel oranlarının en az %40 olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu sunması gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü bir hastaneden alınmalıdır.

Yaşlı ve Engelli Aylığı, Maaşı için Vesikalık Fotoğraf

Vesikalık fotoğraf, başvuru sahibinin fotoğrafıdır. Vesikalık fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Yaşlı ve Engelli Maaşı, Aylığı için Başvuru Şekli

Başvuru, şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Şahsen başvuru yapacaklar, başvuru formunu ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak doldurarak SYDV'ye teslim edebilirler. Posta yoluyla başvuru yapacaklar, başvuru formunu ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak doldurarak SYDV'nin adresine postalayabilirler.

Başvuru Değerlendirmesi

Başvurular, SYDV tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, aylık bağlanır ve aylık, her ayın 2. haftası PTT'ye yatırılır.

Özet

Yaşlı ve engelli aylıkları, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla verilen önemli bir sosyal yardımdır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını, kişinin ikamet ettiği yerdeki SYDV'ye yapmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, dilekçe, mal bildirim beyanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, sağlık kurulu raporu ve 2 adet vesikalık fotoğraftır.