Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED nedir?

Sosyal devletin en öncelikli görevi ülkenin geleceği olan çocukları ve genç jenerasyonları yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Kontrat başta olmak üzere beynelmilel legal tertip etmeler ve siyaset belgelerinde hiçbir çocuğun gerekli olmadığı sürece ailesinden bölmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Gençlerin ve ailelerin ekonomik, psikolojik ve sosyal meselelerinin önlenmesi ve meselelerini çözme yeteneği kazanması ile hayat standartlarının yükseltilmesini hedefleyen ve gözetici ve önleyici bir sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle, çocuk ve gençler aile tamlığı içinde korunmakta ve sağlıklı gelişimleri desteklenmektedir.

Ayrıca sosyal ekonomik destek hizmeti ile tüm çocuklarımızın fırsat denkliği prensibi güzergahında sanatsal, kültürel, atletik faaliyetlerden denk biçimde faydalandırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması da sağlanmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti bu özelliği haysiyetiyle Bakanlığımızın öncelikli bir siyaset alanı olmuştur.

Bu çerçevede çocuklarımızı önlenebilir tehlikelerden gözeterek, refah içinde yaşamalarını sağlamak emeliyle Bakanlığımız hizmet sunumunda büyüyen bütçe imkânlarına bağlı olarak hizmetler devamlı kuvvetlendirilmektedir.

Kadim uygarlık kavrayışımızda çocuklarımız itimadımızdır. Başta Kalkınma Tasarıları olmak üzere üst siyaset belgeleri ve hükümet programlarında her daim çocuklara müteveccih hizmetler önem verilen bir siyaset alanı olmuştur. Bu kavrayış ile senelere sair bir biçimde çocuklarımıza bölen bütçe imkânları artırılmakta, hizmet destekleri daha çok yurttaşımızı içerecek biçimde çeşitlendirilmekte ve kaynaklar miktarında yaygınlaştırılmaktadır.

NASIL YARARLANILIR:

Bir arzuhal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Şehir Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine bizzat müracaat edilir.

Ayrıca e devlet üzerinden de müracaat yapılabilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Müracaatı” yapılmaktadır.

Müracaattan hemen sonra, sosyal çalışmacı, iş personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog, psikolojik danışmanlık, kılavuzluk ve sosyolog başvurucu ile bir ön görüşme yapar.

Gidişatının sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde başvurucu için bir dosya açılır. Başvurucu hakkında sosyal analiz yapılır.

Sosyal analiz neticesinde sosyal ve ekonomik destek paket hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında destek görmesi durumunda uygun bulunan ve yardım desteğine karar verilen bireyler için lüzumlu harekâtlar başlatılır.

HİZMETTEN FAYDALANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, talebe belgesi,
• İş-Kur veya iş kurslarına müracaat ettiğine dair belge,
• Başvurucunun gidişatını tespit emeliyle arz edilebilecek değişik belgeler.
• Şehir Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, dayanağa lüzumu olan bireylerle alakalı başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek emeliyle başka araştırmalarda da bulunabilir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İDARESİ ÇKAPSAMINDA VERİLECEK DESTEK TUTARI:

Azami devlet memuru aylığı ek gösterge dahil meblağının altta belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.