Memurlara Aile Yardımı Şartları Nelerdir?

Memurlara Aile Yardımı Şartları Nelerdir?

Memurlara Aile Yardımı Şartları Nelerdir?

Memur Aile Yardımı Şartları Nelerdir? Ne Kadar? Evli olan ve eşi işsiz olan devlet memurlarına her yıl olmak üzere aile ve çocuk yardım ödeneği ödenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. maddesi gereğince ilgili memurun çalışmayan eşine ve çocuklarına destek olarak ödenen yardım parası, ailedeki toplam çocuk sayısına ve çocukların yaşına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Memur aile yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre artış göstermektedir.

Bu yazının amacı 2023 yılı 2. dönem memur aile yardımı ne kadar? Memur aile yardımı kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamak ve okuyucuları bilgilendirmektedir.

Memur Aile Yardımı Kimlere Verilir?

Memur aile yardımı; eşi çalışmayan devlet memurlarına verilmektedir. Memur aile yardımından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

 • Çalışmayan ya da emekli olmayan eşler, ömürleri boyunca,
 • Kız çocukları evli olmadıkları veya işe girmedikleri müddetçe yaş şartı aranmaksızın ömürleri boyunca,
 • Erkek çocuklar, öğrenci olsalar da olmasalar da 25 yaşlarına kadar memur aile yardımı almaya hakları bulunmaktadır.

Memur aile yardımı; memur eşin herhangi bir menfaat karşılığında çalışmayan ya da SGK kapsamında aylık almayan eşi için ödenmektedir.

Memur Aile Yardımı Kimlere Ödenmez?

Memur aile yardımından kimlerin yararlanamayacağı aşağıda belirtilmiştir:

 • Evlenen çocuklar,
 • Çalışan ya da emekli maaşı alan eşler,
 • 25 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklar,
 • Evlenen ya da işe giren kız çocuklar,
 • Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar,
 • Kendi hesabına ticaret yapan gerçek ya da tüzel kişiler yanında menfaat karşılığında çalışan çocuklar (öğrenci iken tatilde çalışanlar hariç).

Memur Aile Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

Memur aile yardımı, belirli durumlarda kesilebiliyor. Aile yardımının kesilme nedenleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 206. maddesinde açıkça belirtilmektedir.

Memur aile yardımının kesilme nedenlerini ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Memur eşinin vefat etmesi ya da eşlerin boşanması,
 • Çocuğun ölmesi ya da evlenmesi,
 • Erkek çocuklarının 25 yaşını doldurması,
 • Kız çocuklarının evlenmesi ya da sigortalı bir işe girmesi,
 • Çocuğun ticaret yapan gerçek ya da tüzel kişiler yanında bir menfaat karşılığında çalışması.

UYARI: Erkek çocuklarının 25 yaşını doldurmalarını rağmen evlenmemeleri ya da bir işe girmemeleri halinde çocuk yardımı almaya devam edebilmeleri için mutlaka çalışamayacak durumda malul olduklarını resmi sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Ancak engelli olan erkek çocukları, bir ömür boyu çocuk yardımı almaya devam edebiliyorlar.

Engelli belgesi; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tam teşekküllü bir hastaneden alınmaktadır.

Memur Aile Yardımı 2023 Ne Kadar?

Memur aile yardımı miktarı, her yılda iki sefer memur katsayısına bağlı olarak artış gösterir.

Güncel olarak memurlara ödenen aile ve çocuk yardımı miktarı aşağıda özetlenmektedir:

 • Aile yardımı: 758.28 TL
 • Çocuk yardımı: 83.40 TL
 • Çocuk yardımı: 166.80 TL

Daha detaylı ve güncel bilgiler için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.