Kira Yardımı Başvuru Şartları 2024

Kira Yardımı Başvuru Şartları 2024

Kira Yardımı Başvuru Şartları 2024

Kira yardımı, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere kira ödemelerini desteklemek amacıyla verilen bir sosyal yardımdır. Kira yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Kira yardımı başvuru şartları 2024 yılında şu şekildedir:

 • Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması
 • Hanenin kirada oturması
 • Hanenin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı, hanedeki tüm bireylerin gelirlerinin toplamının, asgari ücretin üçte birinden az olması anlamına gelmektedir. Örneğin, asgari ücret 2024 yılı için 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,33 TL'den az olması gerekmektedir.

Hanenin kirada oturması şartı, hanedeki bireylerin kirada oturduğunu belgelemesi anlamına gelmektedir. Bu belge, kira kontratı veya kira ödeme makbuzları ile sağlanabilir.

Hanenin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması şartı, hanedeki bireylerin SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması anlamına gelmektedir.

Kira yardımı başvurusu, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Dilekçe
 • Mal bildirim beyanı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Gelir durumunu gösteren belgeler
 • Kira kontratı

Kira yardımı İçin Ek Bilgiler:

 • Kira yardımı başvurusu, her yıl 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında yapılabilmektedir.
 • Kira yardımı, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde bağlanmaktadır.
 • Kira yardımı, başvuru sahibine veya hanedeki herhangi bir kişiye ödenebilmektedir.

Başvuru, şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Şahsen başvuru yapacaklar, başvuru formunu ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak doldurarak SYDV'ye teslim edebilirler. Posta yoluyla başvuru yapacaklar, başvuru formunu ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak doldurarak SYDV'nin adresine postalayabilirler.

Başvurular, SYDV tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, aylık bağlanır ve aylık, her ay düzenli olarak PTT aracılığıyla ödenmektedir.

Kira yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir maddi destek sağlamaktadır. Bu yardım sayesinde, aileler kira ödemelerini karşılayabilmekte ve yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmektedir.

Kira yardımı başvurusu yapmadan önce, başvuru şartlarının sağlanması gerektiğini unutmayınız. Başvuru şartlarının sağlanmaması durumunda, başvurunuzun reddedilmesi söz konusu olabilir.