İşsizlik Ücreti, İşsizlik Maaşı Ödeneği Nedir?

İşsizlik Ücreti, İşsizlik Maaşı Ödeneği Nedir?

İşsizlik Ücreti, İşsizlik Maaşı Ödeneği Nedir?

"İşsizlik ücreti" ya da Kanun göre açıklanan ismi ile "İşsizlik tahsisatı", evvelinde sigortalı olarak çalışmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında açıklanan tüm koşullara uygunluk sağlayan şahısların, işsiz kalmaları neticesinde uğradıkları kazanç kaybını önlemek emeliyle ekonomik açıdan desteklenmeleri için sağlanan tahsisattır. İşsizlik maaşı, Kanun'da belirtildiği gibi sigortalı çalışmayanlara birtakım koşulları sağlamalarına yönelik işsiz kaldıkları yarıyılda net bir zaman ve oranla yapılmaktadır. İşsizlik ücreti ödenmesinin emeli, işsiz kalan bireyin, işsiz kaldığı dönemde kendisinin ve ailesinin hayatını bir nebze de olsa sürdürebilme olanığına sahip olma hakkıdır.

İşsizlik Ücretinden İşsizlik Tahsisatı Faydalanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik ücretinden faydalanabilmek için İşsizlik Sigortası Kanunu'nda sarihçe belirtilmiş bazı koşulların reelleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar şu biçimde özetlenmiştir:

 • Kendi istek ve yanılgıyı dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin bitiminden evvelki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin bitiminden evvelki son üç sene içinde en az 600 gün zaman ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin bitiminden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR merkezine bizzat ya da elektronik etrafta müracaat etmek.

İşsizlik Ücretine İşsizlik Tahsisatı Müracaat Nasıl Yapılır?

İşsizlik ücretine hak kazanabilmek için, şahsın hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde müracaat yapması gerekmektedir. Müracaatlar, en yakın İŞKUR ünitelerine bizzat gidilerek ya da online olarak www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Mücbir sebepler dışındaki hâllerde, 30 gün içerisinde müracaat etilmemesi gidişatında, gecikilen zaman toplam hak sahipliği zamanından düşülmektedir.

İşsizlik Ücreti İşsizlik Tahsisatı Ne Kadar Zaman ile Ödenmektedir?

Kanun'da açıklanan tüm koşullara yeterliliğin sağlanması durumunda, hizmet akdinin feshinden evvelki son üç sene içerisinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı çalışmayanlare 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı çalışmayanlare 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı çalışmayanlare 300 gün,

zaman ile işsizlik ücreti işsizlik tahsisatı ödenmektedir.

İşsizlik Ücretine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik ücretine işsizlik tahsisatına hak kazanan sigortalı çalışmayanlare sunulan hizmetler şunlardır:

 1. İşsizlik Tahsisatı İşsizlik Ücreti,
 2. Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenmesi,
 3. Şahsın kalitelerine göre yeni bir iş bulma,
 4. İş geliştirme, iş edindirme ve yetiştirme eğitimleri.

2024 İşsizlik Ücreti İşsizlik Tahsisatı Ne Kadar?

İşsizlik ücreti işsizlik tahsisatı, sigortalının çalıştığı son dört ay içindeki aylık prime temel hasılatları dikkate alınarak hesaplanan günlük vasati brüt hasılatının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik ücretinin işsizlik tahsisatı ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ücreti işsizlik tahsisatı damga aidatı dışında rastgele bir aidata ya da kesintiye tabi tutulamaz.

İşsizlik Ücreti Hesaplama 2024 İşsizlik Tahsisatı:

* Hesaplanan işsizlik ücreti ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının %80'ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik tahsisatı ölçüyü bu biçimde hesaplanmıştır.

İşsizlik Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İşsizlik ücreti işsizlik tahsisatı müracaatları, şahsın müracaatını izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik tahsisatı, her ayın beşinde işsiz ferdin kişisine ödenir. İşsizlik tahsisatını erken döneme almak durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili mecradır.

Sigortalı çalışmayanlare yapılacak olan ödemeler, İŞKUR'a bildirilen Banka Hesap numaraları IBAN aracılığıyla, bildirilen hesap numaralarının yetersiz ya da kusurlu olması gidişatında ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

İşsizlik Ücreti İşsizlik Tahsisatı Hangi Vaziyetlerde Kesilir?

İşsizlik ücretinin işsizlik tahsisatının kesilmesine ait haller, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 52'nci maddesi ile karar altına alınmıştır. bu durumda sigortalı çalışmayanlarin işsizlik tahsisatı aldıkları zaman zarfında;

 • İŞKUR tarafınca öneri edilen işlerine uygun ve son çalıştığı işin fiyat ve çalışma şartlarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı hudutları içinde bir işi, haklı bir sebebe dayanmaksızın yalanlayan,
 • İşsizlik tahsisatı aldığı zaman zarfında, kazanç elde ettiği bir iş yerinde çalıştığı veya Sosyal Güvenlik Müessesesinden yaşlılık aylığı emekli aldığı ispat edilen,
 • İŞKUR tarafınca önerilen iş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitim ve öğretimini haklı bir sebep sunmadan yalanlayan veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
 • Haklı bir nedene bakılmaksızın, İŞKUR tarafınca yapılan çağrıları zamanında yanıtlamayan, istenilen bilgi ve dosya dokümanları öngörülen zaman zarfında teslim etmeyen sigortalı çalışmayanlarin tahsisatları kesilmektedir.

fakat açıklanan bu hallerin sona ermesi gidişatında, ödemelere yine başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta tanımlanmış olan toplam hak sahipliği müddetinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik Ücreti İşsizlik Tahsisatı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

İşsizlik tahsisatına hak kazanan fertlerin tahsisatın alındığı zaman zarfında alttaki vaziyetlere dikkat etmesi gerekmektedir:

 1. İkamet adresinin değişmesi,
 2. Rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 3. Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması,
 4. Yurtdışına çıkılması,
 5. Bir işte çalışmaya başlanması,
 6. Duruşma kararıyla işe iade edilmesi.

hallerinde 15 gün içinde en yakın İŞKUR ünitesine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik tahsisatından yararlanan sigortalı çalışmayanlar, kendi hataları ile bilgilerdeki yetersizlik veya yanlışlık sebebiyle yapılan fazla veya yanlış ödemeleri legal faizi ile beraber ödeme yükümlülüğündedir.

İşsizlik Ücreti Alırken Sağlık Hizmetlerinden Faydalanılabilir mi?

İşsizlik ücreti işsizlik tahsisatı alan bir kişi işsizlik ücretini aldığı zaman zarfı süresince Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ücreti almaya hak tanınan bu bireyin geçindirmekle ve bakmakla zorunlu olduğu bireyler de Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmektedir.

İşsizlik Ücretine İşsizlik Tahsisatı Müracaat Etirken İstenen Dokümanlar Nelerdir?

İşsizlik ücreti için müracaat esnasında istenilen dokümanlar şu biçimdedir:

 • İşten ayrılış bildirgesi e-Devlet üzerinden alınabilir
 • İşsizlik ücreti arzuhali
 • İşsizlik ücreti müracaat formu e-Devlet üzerinden alınabilir
 • Popülasyon cüzdanı

İşsizlik Ücreti Yine Başlatılabilir mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50'nci maddesine göre:

"Sigortalı, işsizlik tahsisatından faydalanma vaktini doldurmadan tekerrür işe girer ve işsizlik sigortası tahsisatından faydalanmak için bu Kanun'un öngördüğü koşulları yerine getiremeden yine işsiz kalırsa, daha evvel hak ettiği işsizlik tahsisatı vaktini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanun'un öngördüğü koşulları yerine getirmek suretiyle yine işsiz kalınması hâlinde ise yalnızca bu yeni hak sahipliğinden doğan zaman kadar işsizlik tahsisatı ödenir."