Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneği, sigortalı çalışan bir kadının doğum yapması durumunda veya sigortasız doğum yapması durumunda sigortalı olan eşine verilir. Ek olarak hizmet akdine tabi ya da kendi şahsi adı ve hesabına, gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkek bireyin sigortasız eşine emzirme ödeneği ödenmektedir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi olarak çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) olarak çalışan sigortalının da yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu personeli olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Neler Gerekli?

Sigortalı kadına veya sigortası bulunmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı eşine emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için;

  1. Hizmet akdine tabi olan (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içersinde en az 120 gün olmak şartıyla kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  2. Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içersinde en az 120 gün kısa vadeli olmak şartıyla sigorta kolları primi tam yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere prim ve prime dayalı her türlü borçlarının ödenmiş olması,
  3. Ayrıca, Doğumun canlı bir şekilde gerçekleşmiş olması şartı da aranmaktadır.

Emzirme ödeneği hak sahibi sigortalı kişilerin, sigortalılığı sona eren kişilerin, bu tarihten itibaren başlamak üzere 300 gün içerisinde çocukları dünya ya gelirse, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanabilecek. Erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde en az 120 gün primi ödenmiş olması koşuluyls emzirme ödeneğinden faydalandırılır.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında canlı olması ve yaşama şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilerek ilgili Bakanlıkların Makamınca kabul gören ve onaylanan tarife üzerinden verilir. 2020 senesi için bu tutar 202,00 TL, 2021 senesi için 232,00 TL, 2022 senesi için 316 TL, 2023 senesi için 520,00 TL ve Güncel 2024 senesi için 857,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesi durumunda ise hak düşürücü süre, hakkın çocuğun doğumundan itibaren beş yıldır.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Emzirme ödenek hak sahipleri sigortalı kişilerin ödeneklerini kolayca alabilmeleri için ilgili Kuruma ödenek dilekçesi gönderme şartı ortadan kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde yer alan emzirme ödeneği raporuna göre otomatik olarak ödenmektedir.