Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Başvurulur?

Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Başvurulur?

Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Başvurulur?

Nereye, nasıl başvurulur?

İlk olarak 5510 rakamlı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi şan ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 rakamlı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 rakamlı Kanun, 1479 rakamlı Kanun ve 2926 rakamlı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik şehir müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu personelleri, kamu personel sigortalıları veya hak sahipleri 'SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Patent ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Sokağı No:7 Sıhhıye/ANKARA' adresine borçlanma arz arzuhaliyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.
Doğum borçlanması arzusunda bulunan kadın sigortalının iş vereninden herhangi bir belge istenilmeksizin Müessese hizmet kayıtlarından direkt tespiti yapılarak başvuru sonuçlandırılacaktır.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Doğumdan evvel,

 1. Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar 2925 rakamlı Kanun, mülga 506 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/1-a ,
 2. Kendi şan ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar Mülga 1479 rakamlı Kanun, Mülga 2926 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/b,
 3. Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar Mülga 5434 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/c ile bunların hak sahipleri, arzda bulunabilirler.

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Sigortalı kadının doğum sebebiyle çalışamadığı iki senelik müddeti borçlanabilmesi için
doğumdan evvel;

 1. Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için 2925 rakamlı Kanun, mülga 506 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/a sigortalılıklarının patent edilmiş ve ismine prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 2. Kendi şan ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için Mülga 1479 rakamlı Kanun, Mülga 2926 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/b sigortalılıkların patent edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,
 3. Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar Mülga 5434 rakamlı Kanun, 5510 rakamlı Kanun- 4/c sigortalılıklarının patent edilmiş olması,
 4. Kadın sigortalının doğumdan evvel çalışmaya başlayarak sigortalılık koşulunu yerine
  getirmesi,
 5. Doğumdan sonra borçlanılacak zaman içerisinde ismine prim ödenmemesi,
 6. Borçlanacağı zamanda çocuğunun yaşaması,
  gerekmektedir.

Borçlanma vakitleri

 1. Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık vakitleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat zamanına ilave edilen zaman dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki senelik zaman borçlanılabilir.
 2. Kadın sigortalılar doğum sebebiyle çalışamadıkları en fazla üç kere olmak üzere ikişer senelik zamanlarını toplamda en fazla 6 seneye tekabül etmektedir. borçlanabilir.
 3. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğumu gerçekleştirdiği tarihten sonra şahsına primi ödenmiş zaman biriminde borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş zamanlar iki senelik zamandan düşülerek kalan zaman borçlandırılacaktır
 4. Doğum borçlanması yapılacak zamanda çocuğun ölüm etmesi halinde ölüm tarihine kadar olan zaman biriminde borçlanılabilir.
 5. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki sene dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen zaman ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki senelik vaktin toplamı kadar geçen müddeti borçlanılabilir.