Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Annelerin Erken Emekliliği

Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Annelerin Erken Emekliliği

Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Annelerin Erken Emekliliği

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 nolu Kanun ile Madde 28/8 bir başkasının devamlı bakımına fukara ve fakir niteliğinde ağır manili, engelli çocuğu olan kadın sigortalı bireylere daha erken ve daha az prim günü ile emekli olma imkanı getirilmiştir. Bu durumda çocuğun başkasının devamlı bakımına yoksulluk derecesinde ağır manili olduğuna dair sağlık kurumu heyeti raporu alındıktan sonraki annenin prim günlerine ¼ kadar gün ek olarak ilave edilmekte ve emeklilik yaşı ilave edilen gün rakamı kadar geriye yönelik erken emekli olunabilmektedir. Böylelikle misalin 5900 gün ile 53 yaşına gelmiş bireyin emekli olacak bir kadın sigortalı bireyin rapor sonucu tarihinden sonraki 4 senelik sigortalılığının devamı halinde 52 yaşında ve 5540 günü doldurdup bitirdiğinde emekli olabilme hakkı tanınacaktır. Prim gününün 5540’ın üzerinde olması durumunda ise rapor takviminden sonraki prim günlerine ¼ miktarında ek olarak ilave ekleneceğinden daha fazla aylık maaş alınması söz mevzusu olacaktır.

Annenin erken emeklilik hakkından faydalanması için çocukta aranan “başka birinin devamlı bakımına fukara, fakir” olma koşuluyla manililik, engellilik gidişatlarının tek tek sayılması muhtemel olmasa da çocuğun kendi öz bakımını yapamayacak gidişatta olması hedeflenmektedir.

Anne aynı zamanda fiili hizmet süresi zammına aşınmaya tabi bir işte asker/polis, yer altı madenci vs çalışıyorsa hem manili yani engelli çocuğundan hem de işinden dolayı eskime hakkından faydalanabilir.

Çocuğu devamlı ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan anneler bu haktan faydalanamaz.

Ağır manili çocuğun sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde, malul olup olmadığının tespiti için yine rapor alınması gerekir ancak fiilen çalışmadan isteğe bağlı sigortalı yaptırılan çocuklar için yine rapor alınması gerekmez. Yeni rapora göre de ağır manilik taşıyan engelli olduğu teyit edilen çocukların anneleri erken emeklilik hakkından faydalanmaya devam ederler.

Prim günlerine ¼ oranında gün ilave edilmesi için rapor tarihinden sonra sigortalı çalışma lüzumlu olmayıp isteğe bağlı sigortalı olanların da prim günlerine ¼ oranında gün ilave edilmektedir.

Birden fazla ağır manili çocuğun olması halinde her iki çocuk için de rapor alınması lüzumludur ancak sadece bir çocuk için erken emeklilik hakkından faydalanılır. Böyle bir gidişatta çocuklardan biri ölüm ederse erken emeklilik hakkı öteki çocuk üzerinden devam etmektedir.

Sağlık raporu için müracaat etilen tarihte annenin etkin sigortalı olarak çalışması koşulu değildir ancak bu avantajdan daha fazla faydalanmak için sağlık raporunun muhtemel olduğunca erken alınması gerekmektedir.

Son olarak ağır manili, engelli çocuğu kendisi veya eşiyle beraber evlat edinen anneler de bu haktan faydalanırlar.