Annelik Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmesi

Annelik Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmesi

Annelik Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmesi

Annelik Hali Nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı kazanç veya aylık alan kadının ya da kazanç veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

 • Doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
 • Çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık.

zamana kadar olan gebelik ve annelik haliyle alakalı rahatsızlık ve manililik halleri annelik hali kabul edilir.

Annelik Sigortasının Kapsamında Bulunanlar Kimlerdir?

 1. 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar,
 2. 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar,
 3. Ceza İnfaz Müesseseleri ile Tutukevlerinde çalışan kararlı ve tutuklular,
 4. Sosyal güvenlik kontratı olmayan ülkelerde iş üstlenen patronlarca yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk emekçileri,
 5. Konut hizmetlerinde çalışan personellerden ay içerisinde çalışma saati ve vaktine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar.

annelik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Annelik Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

Annelik sigortasından sigortalıya,

 1. Geçici iş göremezlik tahsisatı,
 2. Emzirme tahsisatı.

ödenir.

Annelik Halinde Geçici İş Göremezlik Tahsisatları Nasıl Ödenmektedir?

Sağlık hizmet sunucularınca elektronik civarda tertip etmekte olan doğum evveli ve doğum sonrası annelik raporları, yeniden elektronik civarda Müessese bilgi tabanına ve patronun “çalışılmadığına dair bildirim” ekranına düşmekte ve ödeme operasyonları, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik şehir/merkez müdürlüklerince yapılmaktadır. Sigortalının erken ya da bilave edilenden geç doğum yapması halinde, doğum evveli ve doğum sonrası geçici iş göremezlik tahsisatı ödenecek olan zamanlar sistem tarafından hesaplanmakta ve tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, uyuşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına belirlenerek sevk edilmektedir.

Ancak,

 • Gebelik istirahatinin başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumun reelleştiği tarihe kadar olan zamana ait,
 • İstirahat raporu almasına karşın doktordan çalışabileceğine dair rapor olmaksızın işyerinde çalışan sigortalıya çalıştığı zamana ait,

geçici iş göremezlik tahsisatı ödenmeyecektir.

Geç doğum olması halinde ise geçen zaman için sistem tarafından otomatik olarak “hastalık” raporu tertip edilmekte, bu zamana ait geçici iş göremezlik tahsisatı sigortalıya ayrıca ödenmektedir.